Keuzemenu

Contact huurvoorwaarden

Feestverhuurgelderland is gevestigd in s-Heerenberg en kan vanuit hier de hele achterhoek voorzien van poppen springkussens stormbanen en nog veel meer

Voor vragen kunt u ons altijd bellen:

tel: 06-51231555

of natuurlijk ook mailen:

Mail : feestverhuurgelderland@hotmail.nl

Op ons reserveringsformulier BESTELLEN vind u ruimte om een vraag te stellen of een opmerking te plaatsen. Wij nemen dan zsm contact met u op.

Ook op Twitter : @feestverhuurgld

Huurvoorwaarden Feestverhuurgelderland.com

 1. Algemeen


Door te reserveren via onze website www.feestverhuurgelderland.com gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:


1.1 Feestverhuurgelderland.com, hierna verhuurder te noemen, verhuurt uitstuitend op de navolgende voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Reserveren per reserveringsformulier of per mail houdt automatisch in dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.

1.3 De aanvaarding van de algemene voorwaarden gaat in, na ontvangst van het volledig ingevulde reserveringsformulier via onze website www.feestverhuurgelderland.com of per bevestiging per mail
1.3 Indien men de huur wenst te beëindigen, dient de huurder dit schriftelijk aan de verhuurder mede te delen, doch altijd met inachtneming van de opzegtermijn van ten minste een week(7dagen). Indien deze termijn overschreden word, zal de overeengekomen huurprijs in rekening gebracht worden.

1.4  Bij annulering buiten de genoemde week, wordt 50 % van de huursom in rekening gebracht
1.5 Het gehuurde materiaal mag in geen enkel geval zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder worden onderverhuurd, uitgeleend of verplaatst naar een andere locatie.

 2. Verhuurtermijn en tarieven

2.1 De opgegeven huurtarieven zijn exclusief transport, opbouw en afbouw tenzij anders schriftelijk overeengekomen of vermeld op de website.
2.2 De verhuurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op het materiaal dat feestverhuurgelderland.com in voorraad heeft.

3. Aanvang en einde de huurperiode

3.1 De huurperiode vangt aan op de dag van afhalen van het materiaal, de periode eindigt op de dag van terugkomst van het onbeschadigde materiaal. Indien het materiaal te laat word terug gebracht, word er voor elke dag van het overschrijden van de huurperiode een volledige huurdag in rekening gebracht.

4. Staat van het materiaal


4.1 De verhuurder verklaart dat deze het materiaal voor de verhuur periode visueel heeft gecontroleerd en getest.
4.2 Het materiaal wordt in schone bruikbare staat geleverd, van

de huurder wordt geacht het materiaal in de zelfde staat te houden.

5. Prijswijzigingen

5.1 De verhuurtarieven zijn gebaseerd op de prijzen en omstandigheden van het moment van het aangaan van de huurovereenkomst.
5.2 De verhuurder behoudt zich alle rechten om een prijswijziging door te voeren, echter na het tekenen van de huurovereenkomst mag de prijs niet meer veranderd worden, zowel omhoog als omlaag.

6. Onderhoud en reparatie

6.1 Het dagelijkse onderhoud aan het materiaal wordt door de verhuurder voor zijn rekening genomen.
6.2 Alle kosten, verband houdende met reparatie en vervanging van onderdelen, geen betrekking hebbende op normale slijtage, zijn voor rekening van de huurder.
6.3 Alle reparaties worden door feestverhuurgelderland.com uitbesteed aan een erkend bedrijf. Onder geen enkele omstandigheid mag zonder toestemming van de verhuurder materiaal vervangen of gerepareerd worden.
6.4 De huurder dient feestverhuurgelderland.com onmiddellijk van elke storing of beschadiging op de hoogte te stellen.

7. Aansprakelijkheid en verzekering

7.1 De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt aan of door het materiaal, ongeacht door wie of wat.
7.2 De huurder dient het door hem gehuurde materiaal met de nodige zorgvuldigheid te behandelen.
7.3 De huurder blijft aansprakelijk voor de eigen risico’s en voor schades aan niet verzekerde goederen.
7.4 Indien de huurder in gebreke is of blijft met betrekking tot deze voorwaarden, zullen alle kosten door feestverhuurgelderland.com dan te maken, inclusief alle gerechtelijke kosten, voor rekening van de huurder komen.
7.4 Het gebruik van het gehuurde materiaal van feestverhuurgelderland.com is te allen tijde voor het eigen risico van de huurder.
7.5 Voor schade aan eigendommen of letsel opgelopen door het gebruik van het gehuurde materiaal, kan de verhuurder in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld ongeacht de oorzaak hiervan.
7.6 Schade aan het gehuurde materiaal ,zal voor rekening van de huurder komen.

8. Betaling

8.1 Voor het gehuurde wordt een waarborgsom gevraagd van 25 euro op feestpoppen en 100 euro op springkussens tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Betaling van de verschuldigde huur inclusief de waarborgsom en eventuele bijkomende kosten zal dienen te geschieden bij het ophalen van het materiaal.
8.3 Alleen contante betalingen worden geaccepteerd.
8.4 De waarborgsom wordt geretourneerd na technische en optische controle van al het geretourneerde, onbeschadigde materiaal.

9. Diefstal / verlies

9.1 De huurder wordt geheel aansprakelijk gehouden voor verlies of diefstal ongeacht of hij hier schuld aan heeft.
9.2 De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal. Dit omdat de huurder een plicht van teruggave heeft welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of diefstal.

10. Gebruik van Springkussen

10.1 De huurder dient zich altijd te houden aan de veiligheidsregels die op het springkussen en/of in de huurovereenkomst vermeld staan.
10.2 Tijdens het gebruik van het springkussen door de kinderen, dient er te allen tijde een volwassen persoon van achttien jaar of ouder aanwezig te zijn om toezicht op de kinderen te houden.
10.3 Het is niet toegestaan te eten en/of drinken op het springkussen.

10.4 Er mag niets op onze springkussens en/of feestpoppen geplakt of bevestigd worden. Wordt dit geconstateerd dan houden wij direct de borg in.


10.5 Bij elk Object, springkussen, stormbaan of overige attractie dient permanent toezicht aanwezig te zijn. Een volwassen persoon, 18 jaar of ouder, duidelijk herkenbaar door middel van een geel of oranje hesje en een fluitje. En in bezit van een geldig ehbo diploma.

Deze persoon ziet erop toe dat niet teveel personen tegelijk op het object aanwezig zijn, de leeftijdsgrens/lengtegrens gerespecteerd wordt. En handhaaft op niet toelaatbaar gedrag.

10.6 Bij windkwacht 5 of meer, bij hagel onweer, storm en/of ander extreem weer, dient het object onmiddelijk buiten werking gesteld te worden.

11. Geschillen

11.1 Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen aan een bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd worden.Voorwaarden springkussen:

Een springkussen wordt op afgesproken tijd opgezet op de vooraf overeengekomen plek door leverancier. Huurder dient zorg te dragen voor een stroompunt (220-230V) op maximaal 2 meter afstand van de plaats van het springkussen. Het regelen van een eventueel benodigde vergunning bij de gemeente of toestemming van de eigenaar van de grond komt geheel voor de verantwoordelijkheid van huurder(s). Het is de huurder niet toegestaan een springkussen na plaatsing door verhuurder te verplaatsen zonder toestemming vooraf van verhuurder.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade of enig letsel voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde springkussen. Het gebruik is toegestaan voor kinderen t/m 10 jaar. Ten alle tijde mogen zich maximaal 8 kinderen zonder schoeisel, gelijktijdig op een springkussen bevinden. Het is de uitdrukkelijke taak van de huurder(s) om hierop toezicht te houden gedurende de uren dat een springkussen door huurder(s) wordt gebruikt. Geadviseerd wordt om kinderen uitsluitend onder toezicht van ouders/verzorgers of een speciaal door huurder(s) aangestelde gebruik te laten maken van het springkussen.
Huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan aan een springkussen gedurende de huurperiode.
Bij harde wind en onweer dient een springkussen buiten gebruik te worden gesteld door huurder(s). Verhuurder/leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeien uit onveilig of oneigenlijk gebruik van een springkussen gedurende de uren dat het springkussen door huurder(s) wordt gebruikt. Schade veroorzaakt aan object door wie of wat dan ook is voor risico huurder.


Voorwaarden stormbaan:

De Stormbaan wordt op afgesproken tijd opgezet op de vooraf overeengekomen plek door leverancier. Huurder dient zorg te dragen voor een stroompunt (220-230V) op maximaal 2 meter afstand van de plaats van de stormbaan. Het regelen van een eventueel benodigde vergunning bij de gemeente of toestemming van de eigenaar van de grond komt geheel voor de verantwoordelijkheid van huurder(s). Het is de huurder niet toegestaan de stormbaan na plaatsing door verhuurder te verplaatsen zonder toestemming vooraf van verhuurder.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade of enig letsel voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde object. De stormbaan moet ten alle tijde  zonder schoeisel en/of scherpe of uitstekende delen betreden worden. Maximaal 2 personen tegelijk op  de baan. Het is de uitdrukkelijke taak van de huurder(s) om hierop toezicht te houden gedurende de uren dat de stormbaan door huurder(s) wordt gebruikt. Geadviseerd wordt om kinderen uitsluitend onder toezicht van ouders/verzorgers of een speciaal door huurder(s) aangestelde gebruik te laten maken van de stormbaan.
Huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan aan de stormbaan gedurende de huurperiode.
Bij harde wind en onweer dient het object buiten gebruik te worden gesteld door huurder(s). Verhuurder/leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeien uit onveilig of oneigenlijk gebruik van het object gedurende de uren dat het object door huurder(s) wordt gehuurd. Schade veroorzaakt aan object door wie of wat dan ook is voor risico huurder.

 

Zorg ervoor dat er geen stenen of scherpe voorwerpen liggen.
Het is verboden met schoenen en/of scherpe onderdelen( riem, gesp,sieraden etc) de stormbaan te betreden. Er mag absoluut geen water en/of zeep worden gebruikt op de stormbaan!
 Indien het kussen vies is of wij hem droog moeten maken of er toch zeep is gebruikt, brengen wij kosten in rekening. Daarvoor hebben wij een borgregeling, wij houden dan in dat geval de borg in.  Eventuele meerkosten zullen in rekening gebracht worden bij de huurder, na expertise van een extern schadeherstel-bedrijf.


Voorwaarden cafe:

Het cafe wordt op afgesproken tijd opgezet op de vooraf overeengekomen plek door leverancier. Huurder dient zorg te dragen voor een stroompunt (220-230V) op maximaal 2 meter afstand van de plaats van het cafe. Het regelen van een eventueel benodigde vergunning bij de gemeente of toestemming van de eigenaar van de grond komt geheel voor de verantwoordelijkheid van huurder(s). Het is de huurder niet toegestaan het cafe na plaatsing door verhuurder te verplaatsen zonder toestemming vooraf van verhuurder.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade of enig letsel voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde object. Huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan aan het cafe gedurende de huurperiode.
Bij harde wind en onweer dient het object buiten gebruik te worden gesteld door huurder(s). Verhuurder/leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeien uit onveilig of oneigenlijk gebruik van het object gedurende de uren dat het object door huurder(s) wordt gehuurd. Schade veroorzaakt aan object door wie of wat dan ook is voor risico huurder.

Zorg ervoor dat er geen stenen of scherpe voorwerpen liggen.
Het is verboden om op de wangen van het object plaats te nemen/staan/hangen. Er mag absoluut niets geplakt worden op of aan het object! Roken en/of open vuur verboden
 Indien het object vies is of wij hem droog moeten maken of er toch op of aangeplakt is, brengen wij kosten in rekening. Daarvoor hebben wij een borgregeling, wij houden dan in dat geval de borg in. Eventuele meerkosten zullen in rekening gebracht worden bij de huurder, na expertise door een extern schadeherstel-bedrijf.

 


Voorwaarden Kleefwand

De Kleefwand wordt op afgesproken tijd opgezet op de vooraf overeengekomen plek door leverancier. Huurder dient zorg te dragen voor een stroompunt (220-230V) op maximaal 2 meter afstand van de plaats van de kleefwand. Het regelen van een eventueel benodigde vergunning bij de gemeente of toestemming van de eigenaar van de grond komt geheel voor de verantwoordelijkheid van huurder(s). Het is de huurder niet toegestaan de kleefwand na plaatsing door verhuurder te verplaatsen zonder toestemming vooraf van verhuurder.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade of enig letsel voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde object. De kleefwand moet ten alle tijde  zonder schoeisel en/of scherpe of uitstekende delen betreden worden. Maximaal 2 personen tegelijk op de baan. Het is de uitdrukkelijke taak van de huurder(s) om hierop toezicht te houden gedurende de uren dat de kleefwand door huurder(s) wordt gebruikt. Geadviseerd wordt om kinderen uitsluitend onder toezicht van ouders/verzorgers of een speciaal door huurder(s) aangestelde gebruik te laten maken van de kleefwand.
Huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan aan de kleefwand gedurende de huurperiode.
Bij harde wind en onweer dient het object buiten gebruik te worden gesteld door huurder(s). Verhuurder/leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeien uit onveilig of oneigenlijk gebruik van het object gedurende de uren dat het object door huurder(s) wordt gehuurd. Schade veroorzaakt aan object door wie of wat dan ook is voor risico huurder.

Zorg ervoor dat er geen stenen of scherpe voorwerpen liggen.  Het dragen van helm, handschoenen en klittebandpakken zijn verplicht!
Het is verboden met schoenen en/of scherpe onderdelen( riem, gesp,sieraden etc) de kleefwand te betreden. Er mag absoluut geen water en/of zeep worden gebruikt op de kleefwand!  Indien het kussen vies is of wij hem droog moeten maken of er toch zeep is gebruikt, brengen wij kosten in rekening. Daarvoor hebben wij een borgregeling, wij houden dan in dat geval de borg in. Eventuele meerkosten zullen in rekening gebracht worden bij de huurder, na expertise van een extern schadeherstel-bedrijf.oorw

De Kleefwand wordt op afgesproken tijd opgezet op de vooraf overeengekomen plek door leverancier. Huurder dient zorg te dragen voor een stroompunt (220-230V) op maximaal 2 meter afstand van de plaats van de kleefwand. Het regelen van een eventueel benodigde vergunning bij de gemeente of toestemming van de eigenaar van de grond komt geheel voor de verantwoordelijkheid van huurder(s). Het is de huurder niet toegestaan de kleefwand na plaatsing door verhuurder te verplaatsen zonder toestemming vooraf van verhuurder.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade of enig letsel voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde object. De kleefwand moet ten alle tijde  zonder schoeisel en/of scherpe of uitstekende delen betreden worden. Maximaal 2 personen tegelijk op de baan. Het is de uitdrukkelijke taak van de huurder(s) om hierop toezicht te houden gedurende de uren dat de kleefwand door huurder(s) wordt gebruikt. Geadviseerd wordt om kinderen uitsluitend onder toezicht van ouders/verzorgers of een speciaal door huurder(s) aangestelde gebruik te laten maken van de kleefwand.
Huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan aan de kleefwand gedurende de huurperiode.
Bij harde wind en onweer dient het object buiten gebruik te worden gesteld door huurder(s). Verhuurder/leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeien uit onveilig of oneigenlijk gebruik van het object gedurende de uren dat het object door huurder(s) wordt gehuurd. Schade veroorzaakt aan object door wie of wat dan ook is voor risico huurder.

Zorg ervoor dat er geen stenen of scherpe voorwerpen liggen.  Het dragen van helm, handschoenen en klittebandpakken zijn verplicht!
Het is verboden met schoenen en/of scherpe onderdelen( riem, gesp,sieraden etc) de kleefwand te betreden. Er mag absoluut geen water en/of zeep worden gebruikt op de kleefwand!  Indien het kussen vies is of wij hem droog moeten maken of er toch zeep is gebruikt, brengen wij kosten in rekening. Daarvoor hebben wij een borgregeling, wij houden dan in dat geval de borg in. Eventuele meerkosten zullen in rekening gebracht worden bij de huurder, na expertise van een extern schadeherstel-bedrijf.

Telefoon0651231555