Contact huurvoorwaarden

Feestverhuurgelderland is gevestigd in s-Heerenberg en kan vanuit hier de hele achterhoek voorzien van poppen springkussens stormbanen en nog veel meer

 

Voor vragen kunt u ons altijd bellen:

tel: 06-51231555

 

of natuurlijk ook mailen:

Mail : feestverhuurgelderland@hotmail.nl

 

www.feestverhuurgelderland.com

 

Op ons reserveringsformulier BESTELLEN vind u ruimte om een vraag te stellen of een opmerking te plaatsen. Wij nemen dan zsm contact met u op.

 

 https://www.facebook.com/FeestverhuurGelderland

 

Ook op Twitter : @feestverhuurgld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huurvoorwaarden Feestverhuurgelderland.com

 1. Algemeen

1.1 Feestverhuurgelderland.com, hierna verhuurder te noemen, verhuurt uitstuitend op de navolgende voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Reserveren per reserveringsformulier of per mail houdt automatisch in dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.

1.3 De aanvaarding van de algemene voorwaarden gaat in, na ontvangst van het volledig ingevulde reserveringsformulier via onze website www.feestverhuurgelderland.com of per bevestiging per mail
1.3 Indien men de huur wenst te beëindigen, dient de huurder dit schriftelijk aan de verhuurder mede te delen, doch altijd met inachtneming van de opzegtermijn van ten minste een week(7dagen). Indien deze termijn overschreden word, zal de overeengekomen huurprijs in rekening gebracht worden.

1.4  Bij annulering buiten de genoemde week, wordt 50 % van de huursom in rekening gebracht
1.5 Het gehuurde materiaal mag in geen enkel geval zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder worden onderverhuurd, uitgeleend of verplaatst naar een andere locatie.

 2. Verhuurtermijn en tarieven

2.1 De opgegeven huurtarieven zijn exclusief transport, opbouw en afbouw tenzij anders schriftelijk overeengekomen of vermeld op de website.
2.2 De verhuurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op het materiaal dat feestverhuurgelderland.com in voorraad heeft.

3. Aanvang en einde de huurperiode

3.1 De huurperiode vangt aan op de dag van afhalen van het materiaal, de periode eindigt op de dag van terugkomst van het onbeschadigde materiaal. Indien het materiaal te laat word terug gebracht, word er voor elke dag van het overschrijden van de huurperiode een volledige huurdag in rekening gebracht.

4. Staat van het materiaal


4.1 De verhuurder verklaart dat deze het materiaal voor de verhuur periode visueel heeft gecontroleerd en getest.
4.2 Het materiaal wordt in schone bruikbare staat geleverd, van

de huurder wordt geacht het materiaal in de zelfde staat te houden.

5. Prijswijzigingen

5.1 De verhuurtarieven zijn gebaseerd op de prijzen en omstandigheden van het moment van het aangaan van de huurovereenkomst.
5.2 De verhuurder behoudt zich alle rechten om een prijswijziging door te voeren, echter na het tekenen van de huurovereenkomst mag de prijs niet meer veranderd worden, zowel omhoog als omlaag.

6. Onderhoud en reparatie

6.1 Het dagelijkse onderhoud aan het materiaal wordt door de verhuurder voor zijn rekening genomen.
6.2 Alle kosten, verband houdende met reparatie en vervanging van onderdelen, geen betrekking hebbende op normale slijtage, zijn voor rekening van de huurder.
6.3 Alle reparaties worden door feestverhuurgelderland.com uitbesteed aan een erkend bedrijf. Onder geen enkele omstandigheid mag zonder toestemming van de verhuurder materiaal vervangen of gerepareerd worden.
6.4 De huurder dient feestverhuurgelderland.com onmiddellijk van elke storing of beschadiging op de hoogte te stellen.

7. Aansprakelijkheid en verzekering

7.1 De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt aan of door het materiaal, ongeacht door wie of wat.
7.2 De huurder dient het door hem gehuurde materiaal met de nodige zorgvuldigheid te behandelen.
7.3 De huurder blijft aansprakelijk voor de eigen risico’s en voor schades aan niet verzekerde goederen.
7.4 Indien de huurder in gebreke is of blijft met betrekking tot deze voorwaarden, zullen alle kosten door feestverhuurgelderland.com dan te maken, inclusief alle gerechtelijke kosten, voor rekening van de huurder komen.
7.4 Het gebruik van het gehuurde materiaal van feestverhuurgelderland.com is te allen tijde voor het eigen risico van de huurder.
7.5 Voor schade aan eigendommen of letsel opgelopen door het gebruik van het gehuurde materiaal, kan de verhuurder in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld ongeacht de oorzaak hiervan.
7.6 Schade aan het gehuurde materiaal ,zal voor rekening van de huurder komen.

8. Betaling

8.1 Voor het gehuurde wordt een waarborgsom gevraagd van 25 euro op feestpoppen en 100 euro op springkussens tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Betaling van de verschuldigde huur inclusief de waarborgsom en eventuele bijkomende kosten zal dienen te geschieden bij het ophalen van het materiaal.
8.3 Alleen contante betalingen worden geaccepteerd.
8.4 De waarborgsom wordt geretourneerd na technische en optische controle van al het geretourneerde, onbeschadigde materiaal.

9. Diefstal / verlies

9.1 De huurder wordt geheel aansprakelijk gehouden voor verlies of diefstal ongeacht of hij hier schuld aan heeft.
9.2 De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal. Dit omdat de huurder een plicht van teruggave heeft welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of diefstal.

10. Gebruik van Springkussen

10.1 De huurder dient zich altijd te houden aan de veiligheidsregels die op het springkussen en/of in de huurovereenkomst vermeld staan.
10.2 Tijdens het gebruik van het springkussen door de kinderen, dient er te allen tijde een volwassen persoon van achttien jaar of ouder aanwezig te zijn om toezicht op de kinderen te houden.
10.3 Het is niet toegestaan te eten en/of drinken op het springkussen.

10.4 Er mag niets op onze springkussens en/of feestpoppen geplakt of bevestigd worden. Wordt dit geconstateerd dan houden wij direct de borg in.

11. Geschillen

11.1 Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen aan een bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd worden.